واکاوی نظریه تمثیل در آیه میثاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران

چکیده

آیه 172 سوره اعراف از پیمان و میثاقی که خداوند از فرزندان آدم در موطن ویژه‌‌ای گرفته، حکایت دارد.این نوشتار با بررسی نظریه تمثیل در این آیه و بیان دلائل این نظریه به این نتیجه دست یافته است که حمل آیه بر بیان واقعیت دست‌کم با ظاهر پنج فقره از آیه شریفه، مخالفت دارد؛ امّا تمثیل‌انگاری آن با این برداشت که آیه مربوط به فطرت انسان است، به مراتب از دیگر نظرات استوارتر خواهد بود زیرا دلالت ظاهری آیه بگونه‏ای نیست که عدول از آن جایز نباشد، بلکه در صورت وجود دلیل یا قرینه‏ای برخلاف، باید از ظاهر متن دست کشید و به مفاد آن دلیل و قرینه ملتزم شد؛ اگر آیات دیگر قرآن را در کنار آیه میثاق و آیه فطرت قرار داده و طبق روش تفسیر قرآن به قرآن، همگی را یک‌جا مورد مطالعه قرار دهیم، درستی احتمال یاد شده آشکارتر خواهد شد؛مفاد مجموع این آیات، آن است که آفرینش انسان بگونه‏ای است که با اندکی‏ تأمل در نظام آفرینش و هستی خویش، بر وجود خداوند اذعان می‏کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of allegory theory in the Covenant Verse

چکیده [English]

Verse 172 of A'raf Surah states the covenant and contract that God took from the children of Adam in a special homeland indicating that the human beings have witnessed the oneness of Right (God) in one single realm and have confessed the Lordship of God and worshiping him so that the way is closed to any excuses.

Making an investigation into the allegorical theory in this verse and stating the reasons for this theory, this paper has concluded that the verse interpretation to stating the reality is contrary to at least 5 verses but its allegory will be much more solid than other viewpoints with the perception that it is related to the human nature because the apparent meaning of the verse is not such that it would not be permissible to deviate from it, but if there is any reason or analogy contrary to it, we should give up the appearance of the text and refer to the reason’s contents; If we put the other verses of the Qur'an beside the Covenant Verse and the Nature Verse and study all of them in the lump according to the interpretation method of the Qur'an to the Qur'an, the correctness of the mentioned possibility will become more obvious; The total contents of these verses is that the creation of the human being is such that he/she confesses the existence of God with a little reflection on our system of creation and existence provided that he/she is safe from the temptation of

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allegorical interpretation
  • symbolic language
  • present language
  • Covenant Verse