فرایند پذیرش مقالات

روند بررسی و داوری مقاله دوفصلنامه «پژوهش نامه نقد آرای تفسیری»

با توجه به اهمیت ویژه روند بررسی مقالات برای تمامی مجلات علمی، سعی مجله بر این است تا از اعتبار تلاش­ های علمی نویسندگان مقالات محافظت کرده و آن را بهبود بخشد. روند بررسی شامل داوری همسان و دوسو نابینا می­باشد به این معنا که نویسندگان و داوران هیچ اطلاعی از هویت یکدیگر ندارند.

پس از ارائه فایل مقاله به مجله، سردبیر مجله آن را به صورت اولیه بررسی می­نماید. در صورتی که مقاله شروط اولیه لازم برای فرایند داوری را داشته باشد به داوران مرتبط فرستاده می­شود تا روند داوری همسان و دوسو نابینا انجام شود.

هر نسخه اولیه ارسال شده توسط حداقل 2 داور مستقل بررسی می­شود. پیش از آغاز داوری علمی توسط داوران، تمامی نسخ اولیه به منظور پیشگیری از تقلب و سرقت علمی بررسی می­شوند.

سردبیر مجله اطمینان حاصل می­کند که روند بررسی همسان بصورت کاملاً محرمانه صورت گیرد و هیچ شخصی غیر از نویسندگان و داوران هیچگونه اطلاعی از محتوای اثر ارائه شده تا زمان نشر در مجله حاصل نکنند.

تصمیم نهایی در مورد نسخه اولیه تماماً به عهده داوران است و هیچ گونه عامل خارجی در این تصمیم تاثیری ندارد. در موارد وجود اختلاف نظر بین داوران همسان، تصمیم قبولی یا رد نهایی توسط داور سوم یا گروه دبیران گرفته می­شود. پس از اتمام فرایند داوری، تصمیم­گیری به صورت یکی از گزینه­های زیر انجام می­شود:

قبول،

قبول مشروط( نیاز به بازبینی و اصلاح)،

رد.

برای حمایت از این روند لطفا در ارائه مقالات خود به نکات زیر توجه فرمایید:

* صفحه اول فایل ارسالی می­بایست شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان، وابستگی آنان و اطلاعات تماس به همراه ایمیل، شماره تلفن و آدرس کامل منزل باشد.

* صفحه دوم فایل ارسالی می­بایست شامل تنها عنوان مقاله و نه هیچ اطلاعات دیگری باشد.

* تمامی صفحات بعدی فایل نباید شامل هیچ گونه اطلاعاتی در مورد هویت نویسندگان باشند.

* لطفا نام نویسندگان را پیش از چکیده مقاله و یا در پاورقی هیچ یک از صفحات ذکر نکنید.

 

* مدت زمان فرآیند ارزیابی مقاله از زمان ارسال تا بررسی اولیه 10 روز، داوری 45 روز و از زمان ارسال تا پذیرش نهایی(به همراه اصلاحات و تایید داورها و غیره) 3 ماه طول خواهد کشید.