تماس با ما

بسمه تعالی و له الحمد

استادان، پژوهشگران و نویسندگان فرهیخته مقالات میتوانند پرسش های خود را از دو طریق شماره تلفن:  05138449600 داخلی 33 واحد پژوهش و نشانی الکترونیکی مجله: pnat@quran.ac.ir با دفتر مجله در میان بگذارند.

دفتر مجله از نظرات و پیشنهادهای ارزشمند جامعه علمی، در راستای ارتقای مجله استقبال مینماید.


CAPTCHA Image