اهداف و چشم انداز

پژوهش نامه نقد آرای تفسیری در پاسخ به پیشرفت­ های صورت گرفته در حوزه پژوهش مباحث و آرای تفسیری، با تمرکز بر حوزه­ های مختلف تفسیر و با رویکرد نقد آرا و دیدگاه ­های تفسیری پایه گذاری شده است و إن شاء الله تعالی جهت نیل به اهداف زیر فعالیت میکند:

بررسی و شناخت عمیق و استدلالی تفسیر قرآن کریم

گشایش عرصه های نوین در مطالعات تفسیری

اطلاع رسانی و توسعه پژوهش های تفسیری

توسعه و تقویت نوآوری های قرآنی در حوزه تفسیر

بررسی تفاسیر معاصر و مباحث جدید دانش تفسیر

ارایه الگوهایی نوین در عرصه مطالعات و مباحث دانش تفسیر

شناخت عمیق تر مکاتب، روش ها و گرایش های تفسیری

فراهم نمودن محیط فکری مناسب جهت تبادل آراء و اندیشه ها و یافته­ های مرتبط با موضوعات مهم پژوهش تفسیر قرآن کریم

تولید و نشر مقالات ارزشمند علمی و خدمت به جامعه علمی و قرآنی کشور