بررسی آراء مفسّران بر مستندات قرآنی جامعیت قرآن (مطالعه ی موردی: آیه ۸۸ سوره اسراء)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشکده تربیت مدرّس قرآن مشهد

2 استادیار - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

جامعیت قرآن مجید از جمله مباحث بنیادین تفسیر و علوم قرآنی است که در فهم مراد و مقصود کلام خداوند متعال، بسیار تأثیرگذار است. پژوهشگران به منظور تبیین قلمرو معارف قرآن به آیاتی از قرآن استناد کرده‌اند. این مقاله، دیدگاه مفسّران را در خصوص جامعیت قرآن با استناد آنان به آیه ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلى‏ أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ کانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیراً﴾(اسراء، 88) - که از جمله آیات مستند جامعیت قرآن است- به روش توصیفی- تحلیلی بررسی کرده و کوشیده است به این مسئله که کدام تفاسیر آیه را مستند جامعیت دانسته و چه نوع جامعیتی را مد نظر داشته‌اند، پاسخ مناسبی دهد. بررسی‌ها نشان می دهد که به رغم آموزه‏ های دیرین مکتب اهل بیت مبنی بر جامع بودن قرآن، استفادۀ جامعیت از آیه مزبور، بیشتر از ناحیۀ مفسّران معاصر که رویکردی علمی- اجتهادی به قرآن داشته‌اند، صورت پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the Commentators Opinions in the Quranic Documents The Comprehensiveness of the Quran (Case Study: Verse 88 of Surah Isra)

نویسندگان [English]

  • maryam mazaheri 1
  • sayed mohammad reza mousavi shoushtari 2
1 M.Sc. Faculty of Quran Teacher Training, Mashhad
2 Assistant Professor- Mashhad Quran College
چکیده [English]

The comprehensiveness of the Qur'an is one of the fundamental issues of Qur'anic interpretation and science, which is very effective in understanding the meaning and purpose of God's word. Researchers have cited verses from the Qur'an to explain the realm of Qur'anic knowledge. The paper, citing their commentators' views on the comprehensiveness of the Quran verse ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلى‏ أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ کانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیراً﴾ (Isra, 88) - one of the verses documentary It is comprehensive - it has studied descriptively-analytically and has tried to answer the question of which interpretations of the verse have been documented as comprehensive and what kind of comprehensiveness they have considered. Studies have shown that despite the long-standing teachings of the Ahl al-Bayt on comprehensive of Qur'an, the comprehensive use of this verse has been done more than contemporary commentators who have a scientific-ijtihad approach to the Qur'an.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sequential Interpretation
  • thematic interpretation
  • The Realm of Quranic Knowledge
  • miracle
  • challenge