تعداد مقالات: 14

2. بررسی آراء مفسّران بر مستندات قرآنی جامعیت قرآن (مطالعه ی موردی: آیه ۸۸ سوره اسراء)

دوره 1، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-14

مریم مظاهری؛ سیدمحمدرضا موسوی شوشتری


3. بررسی آراء مفسرین درباره قصۀ حضرت یونس$ و تطبیق آن با عهد عتیق

دوره 1، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 15-32

محمد جواد توکلی خانیکی؛ مهدی ریحانه


5. واکاوی نظریه تمثیل در آیه میثاق

دوره 1، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 47-66

حسن نقی زاده؛ سیّد ابوالقاسم حسینی زیدی


6. نقد سخنان جمال الدین قاسمی در نقل آراء شیعه در تفسیر محاسن التأویل

دوره 1، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 67-82

زهرا قاسم نژاد؛ سیده محبوبه کشفی


8. صفحات پایانی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 97-108


9. پیش‌فرض‌های معنایی موثر در مصداق‌یابی "آخِرُ ما نَزَل"

دوره 1، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 11-31

مریم سلیمانی؛ الهه شاه‌پسند


10. انواع روایات تأویلی سورۀ آل‌عمران دربارۀ حضرت علی (ع)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 31-60

محمدهادی قهاری کرمانی


11. دیدگاه‌های برقعی دربارۀ امامت: بازخوانی و نقد

دوره 1، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 61-90

سیدمجید نبوی؛ علی حسن‌بگی؛ مجید معارف؛ کیوان احسانی


13. روند تاریخی فهم مفسران از آیۀ 34 سورۀ نساء

دوره 1، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 117-142

مصطفی فروتن تنها


14. اسلوب تفسیری محمد متولی شعراوی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 143-166

سیده زینب حسینی؛ مرضیه محصص