کلیدواژه‌ها = تفسیر
بررسی و نقد رویکرد محمدتقی شریعتی به تفسیر علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

مهدی ابراهیمی


نقد سخنان جمال الدین قاسمی در نقل آراء شیعه در تفسیر محاسن التأویل

دوره 1، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 67-82

زهرا قاسم نژاد؛ سیده محبوبه کشفی