کلیدواژه‌ها = پیش‌فرض‌های تفسیری
پیش‌فرض‌های معنایی موثر در مصداق‌یابی "آخِرُ ما نَزَل"

دوره 1، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 11-31

مریم سلیمانی؛ الهه شاه‌پسند